G Ü N D E M

--------------------------------------------------------------------

1-Belediyemizin 2018 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

 

2-Bor Belediyespor Kulübüne aktarma yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz ile İş-Kur İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği olarak Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında ek bütçe yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi. 

 

4-Belediye Başkanına Yetki verilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

5-Belediyemize ait taşınmazlar ile ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

6- Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince Belediye Başkanına Yetki verilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

7-İlçemizde faaliyet gösteren Bor Fizik Tedavi Hastanesinin alanının genişletilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

8-İlçemiz Künkbaşı mahallesi 355 ada,7-17-37-38 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili olarak taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş oldukları 17.04.2019 tarih ve 609 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi..

 

9-İlçemiz Kızılyer Mahallesi 50 pafta,703 ada, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili olarak taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş oldukları 18.04.2019 tarih ve  616 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi..

 

10-İlçemiz Künkbaşı Mahallesi 797 ada, 3 ve 4 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ile ilgili olarak taşınmaz malikinin Belediyemize vermiş olduğu 11.04.2019 tarih ve 564 sayılı dilekçesinin görüşülmesi..

                                           

11-İlçemiz Armutlu Mahallesi 186 pafta,1247 ada ve 1-2-3 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar değişikliği yapılması talebi ilgili olarak taşınmaz maliklerinin Belediyemize vermiş oldukları 26.04.2019 tarih ve 655 sayılı dilekçelerinin görüşülmesi.