G Ü N D E M

-------------------------------------------------------------------

 

 

1-Belediye meclisinin 2019 yılı meclis toplantı gününün belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

2-Belediye Meclisinin 2019 yılı bir aylık tatilinin belirlenmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.

 

3-Belediyemiz Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapılması.

 

4-Niğde Bor arası yolcu taşımacılığı yapmakta olan Rıza YÜKSEL’in hat devri talebi ile ilgili Belediyemize vermiş olduğu 24.12.2018 tarih ve 3209 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

 

5-İlçemiz Çakılbahçe Mahallesi 139 pafta,1421 ada ve 12 parselde kayıtlı taşınmazın imar değişikliği talebinin görüşülmesi.